ثبت مسابقات قهرمانی کشور رشته های دوچرخه سواری در سایت اتحادیه جهانی

مسابقات قهرمانی کشور رشته های دوچرخه سواری براساس تقویم اتحادیه جهانی برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری، براساس اعلام حمید عطااللهی دبیرکل فدراسیون دوچرخه سواری مسابقات قهرمانی کشور سال جاری در تقویم اتحادیه جهانی دوچرخه سواری ثبت شده است و طبق آن برگزار خواهد شد. این مسابقه ای که پیش رو داریم مسابقات قهرمانی کشور بانوان جاده به میزبانی تهران خواهد بود که در تاریخ 5 تیرماه برگزار می شود.