انتصاب سرپرست کمیته اقتصادی فدراسیون دوچرخه سواری

سرپرست کمیته اقتصادی فدراسیون دوچرخه سواری منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری، طی حکمی از سوی دکتر رسول اسدی رییس فدراسیون دوچرخه سواری، فرزاد اکرمی به عنوان سرپرست کمیته اقتصادی فدراسیون منصوب شد.

در حکم ایشان آمده است:

با عنایت به شایستگی سوابق و تجربیات ارزنده ، به موجب این حکم جنابعالی را بعنوان رئیس کمیته اقتصادی فدراسیون منصوب می نمایم . انتظار دارم با برقراری ارتباط با متخصصین این رشته و همکاری با تمامی همکاران محترم و با برنامه ریزی دقیق، درتوسعه جدی و ارتقاء جایگاه و پویایی مستمر رشته دوچرخه سواری موفق باشید . توفیق جنابعالی را در انجام امور و خدمت رسانی به جامعه دوچرخه سواری کشور تحت توجهات حضرت ولی عصر (عج) ، از خداوند منان مسئلت می نمایم .