انتصاب سرپرست کمیته انضباطی فدراسیون دوچرخه سواری

سرپرست کمیته انضباطی فدراسیون دوچرخه سواری منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری، طی حکمی از سوی دکتر رسول اسدی رییس فدراسیون دوچرخه سواری، حسین مکاری علی آبادی به عنوان سرپرست کمیته انضباطی فدراسیون منصوب شد.

در حکم ایشان آمده است:

با عنایت به تعهد، تخصص و سوابق ارزنده جنابعالی، به موجب این ابلاغ به عنوان " سرپرست کمیته انضباطی فدراسیون دوچرخه سواری"

به مدت سه ماه منصوب می شوید. امید است با اتکال به پروردگار متعال در راه خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران  و همچنین رشد، توسعه و شکوفایی ورزش کشور موفق و منصور باشید.