مدیر تیم های پایه فدراسیون دوچرخه سواری انتخاب شد

رییس فدراسیون دوچرخه سواری طی حکمی، مدیر تیم های پایه را مشخص کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری، طی حکمی از سوی دکتر رسول اسدی رییس فدراسیون دوچرخه سواری مهرداد صفرزاده به عنوان مدیر تیم های پایه ( نوجوانان و جوانان) فدراسیون منصوب کرد.

در حکم صادره آمده است:

باعنایت به تعهد، تخصص و سوابق ارزنده جنابعالی و به موجب این حکم به عنوان مدیر تیم های پایه ( نوجوانان و جوانان) فدراسیون دوچرخه سواری منصوب می شوید.

همچنین طی حکمی از سوی رییس فدراسیون دوچرخه سواری، حمید سجادی به عنوان مربی تیم های ملی استقامت و نیمه استقامت رده های سنی پایه فدراسیون دوچرخه سواری منصوب شد.