بخشنامه مسابقات قهرمانی کشور پاراسایکلینگ (پارادوچرخه سواری) بانوان

مسابقات قهرمانی کشور پاراسایکلینگ (پارادوچرخه سواری) بانوان سال 1402 سرعت و استقامت ( با دوچرخه کورسی ) از تاریخ 17/05/1402 لغایت 18/05/1402 در استان تهران برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری، بخشنامه مسابقات قهرمانی کشور پاراسایکلینگ (پارادوچرخه سواری) بانوان سال 1402 سرعت و استقامت ( با دوچرخه کورسی ) که از تاریخ  17/05/1402 لغایت  18/05/1402 در استان تهران برگزار می شود به شرح زیر می باشد:

خواهشمند است دستور فرمائید ضمن مطالعه دقیق بخشنامه ، حداکثر تا تاریخ 15/05/1402 نسبت به اعلام آمادگی و ثبت اسامی ورزشکاران آن استان ، پس از ثبت در سامانه ثبت رنکینگ و نتایج فدراسیون به نشانی www.iransport.ir بخش پذیرش / قرارداد با کد دسترسی ارسال شده به هیئت ها، اقدام و  از طریق اتوماسیون اداری به این فدراسیون  ارسال گردد .

بدیهی است بعد از ساعت 14:00 در تاریخ 15/05/1402  دسترسی به سامانه ثبت نام و ثبت اسامی غیر ممکن و حضور در رقابت ها صرفا در صورت ثبت نام در مهلت مقرر ممکن است.

 

شرایط شرکت کنندگان :

-1همراه داشتن معرفی نامه از استان.

-2همراه داشتن کارت ملی ، شناسنامه ، بیمه ورزشی الزامی می باشد .

-3هر استان در هر کلاس (C1  الی  C5  ) تنها با یک ورزشکار می تواند شرکت کند .

-4مسابقات در پنج کلاس  C1  الی  C5  و یک کلاس نابینایان و کم بینایان ( B1 – B2 – B3 (و یک کلاس هندبایک  برگزار می شود .

-5هر استان متشکل از حداکثر پنج ورزشکار کلاسو چهار ورزشکارکلاس B ( دو دوچرخه تاندم ) نابینایان و کم بینایان  و دو هندبایک و یک نفر مربی و یک نفر سرپرست می باشد .

-6همه ورزشکاران ملزم به حضور در کلاسبندی می باشند و پس از پایان کلاسبندی ، پرونده پزشکی ورزشکاران تشکیل خواهد شد.

-7هزینه تغذیه به عهده هیأتهای استانها می باشد .

 

برنامه مسابقات :

-1مسابقات در دو رشته تعقیبی انفرادی ، تایم تریل انفرادی برگزار می شود

2-کلاسبندی روز سه شنبه 17/05/1402 از ساعت 14:00 در محل کمپ تیمهای ملی دوچرخه سواری انجام خواهد شد .

-3پذیرش از ساعت 14:00 و جلسه فنی ساعت 18:00 در محل پیست دوچرخه سواری خواهد بود .

-4 ورود تیمها برای کلاسبندی از ساعت 14:00روز سه شنبه  و خروج عصر روز چهارشنبه خواهد بود.

 

آدرس: تهران  -  مجموعه ورزشی آزادی  - کمپ تیمهای ملی دوچرخه سواری

مسئول هماهنگی: آقای جعفر رنجبران ـ 09113234650