دوچرخه سواری بانوان منعی ندارند اما باید درچارچوب قانون و ضوابط شرعی باشد

دوچرخه‌سواری برای بانوان به موجب قانون اگر درچارچوب قانون و ضوابط شرعی باشد، منعی ندارد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری ، طبق قانون ، دوچرخه سوارى بانوان، امری كاملاً قانونى بوده و ایرادی به آن نیست اما نکته مهم این که مدتی است باعث می شود تا برای برخی بانوان دوچرخه سوار مشکل ساز شود نحوه پوشش و اعمال منافی عفت و امثال آن است.

متاسفانه پوشش بعضى از بانوان دوچرخه سوار که تعداد آنها زیاد هم نیستند با تبعيت نكردن از موازین و شئونات اسلامی ، باعث شده تا این حق دوچرخه سواری از سایر بانوان سلب یا باعث بروز مشکلاتی شود و گرنه اگر همه چیز بر اساس عرف و رعایت اصولی باشد بانوان ما هیچ مشکلی برای دوچرخه سواری نخواهند داشت.

ماه گذشته غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه درباره منع دوچرخه سواری بانوان گفت: دوچرخه سواری برای بانوان منع قانونی ندارد . دوچرخه‌سواری برای بانوان به موجب قانون اگر با رعایت ضوابط شرعی باشد، منعی ندارد.