لیست قبول شدگان دوره مربیگری تخصصی ایندورسایکلینگ اعلام شد

کمیته آموزش فدراسیون دوچرخه سواری لیست نفرات قبول شده در دوره مربیگری تخصصی ایندورسایکلینگ مهر ماه 1402 را اعلام کرد.

کمیته آموزش فدراسیون دوچرخه سواری لیست نفرات قبول شده در دوره مربیگری تخصصی ایندورسایکلینگ مهر ماه 1402 به مدرسی خانم سوزان دولت آبادی را اعلام کرد.

یاسمین حاجی خلیلی

محبوبه سینجلی

هانا رضایی

فاطمه رسولی

عاطفه عباس پور

پریسا افشاری

سوسن موسی زاده نمینی

جانانه حاجی شیخی

مریم خسروی اردبیلی

مرجان آبشار

مینا سمیعی

سپیده سلطان ویس

فاطمه افشاری

درنا خوشاب

سمانه دریکوند

محدثه انجدانی

عطیه بزرگ زاده رضوی

معصومه علیزاده

زهرا شریفیان

مریم دانش دزفولی

این افراد می توانند از تاریخ 6 آذرماه با مراجعه به کمیته ایندورسایکلینگ فدراسیون دوچرخه سواری واقع در مجموعه ورزشی آزادی نسبت به دریافت گواهی های رسمی خود اقدام نمایند.