نشست صمیمی رئیس فدراسیون دوچرخه سواری با علی انصاری

صبح امروز خسرو قمری رئیس فدراسیون دوچرخه سواری با علی انصاری رئیس سابق فدراسیون دوچرخه سواری دیدار و گفت و گو کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری ، در این نشست که خسرو قمرى ميهمان ویژه على انصارى مرد آشناى اقتصاد کشور بود در خصوص دغدغه هاى دوچرخه سوارى دیدار و گفت وگو کردند.
در اين جلسه ضمن بحث و تبادل نظر درباره مسائل فدراسيون و موانع موجود اقتصادى در خصوص پيشرفت اين رشته ورزشى و همچنين در مورد آينده دوچرخه سوارى تفاهماتی بابت همكارى مشترك بين فدراسيون و مجموعه هاى تحت پوشش علی انصارى صورت گرفت که به زودى اتفاق هاى خوبى براى جامعه دوچرخه سوارى كشور رقم خواهد خورد.