دوچرخه‌سواری حقوق المپیک تک سهمیه‌اش را می‌خواهد

دوچرخه سواری به دنبال این است که در پرداخت حقوقی المپیکی ها سهم تک سهمیه خود را بگیرد.

 

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری به نقل از ایسنا، دوچرخه سواری ایران برای المپیک توکیو توانست یک سهمیه  در بخش جاده به دست آورد که البته این سهمیه به نام کشور است و خود فدراسیون باید تعیین کند کدام یک از رکابزنان می توانند نماینده ایران در این رویداد باشد. در حال حاضر فدراسیون به دنبال این است که چرا در پرداخت حقوق المپیکی ها، دوچرخه سواری هیچ واریزی نداشته است. 
ستاد عالی بازی های المپیک تصویب کرده بود به مدت یک سال به نفراتی که سهمیه المپیک گرفته اند ماهیانه ۵ میلیون تومان پرداخت می کند و سرمربی  هم اندازه ورزشکار حقوق می گیرد.
 وزارت ورزش  شش ماهه اول را پرداخت کرد اما این پرداختی شامل حال دوچرخه سواری نشد.  فدراسیون هم در نامه ای به  وزارت ورزش اعلام کرد که پنج رکابزن مدعی رفتن به المپیک هستند و این پول واریز شود تا آن را بین این پنج نفر تقسیم کنند اما این مسئله مورد موافقت قرار نگرفت و عنوان شد باید نام یک ورزشکار اعلام شود. این فدراسیون هم در نامه ای دیگر نام یک نفر را ارسال کرد اما باز هم خبری از پرداخت حقوق نشد.
 اکنون با توجه به اینکه کمیته ملی المپیک در نظر دارد حقوق شش ماه دوم المپیکی ها را پرداخت کند، فدراسیون دوچرخه سواری  نامه ای به این نهاد ارسال می کند تا وضعیت پرداخت حقوق به دوچرخه سواری تعیین تکلیف شود. همچنین اینکه مربی تیم ملی هم مشخص است و  فدراسیون از کمیته می المپیک پرسیده که چرا تاکنون از فدراسیون خواسته نشده نام مربی را برای دریافت حقوق اعلام کند.
 البته در این میان باید دید خود ورزشکاران نیز راضی هستند که مبلغ شصت میلیون که باید یک ورزشکار اعزامی به المپیک دریافت کند بین چند نفر تقسیم شود یا ترجیح می دهند نفر نهایی مشخص شود و تمام مبلغ را همان یک نفر دریافت کند.
همچنین باید دید پس از ارسال نامه فدراسیون، کمیته ملی المپیک چه جوابی می دهد و در حقوق شش ماهه دوم دوچرخه سواری را هم لحاظ می کند یا  منتظر می ماند تا مشخص شود یک سهمیه ایران به کدام ورزشکار می‌رسد  و سپس تسویه حساب کند.