برای نخستین بار در جامعه دوچرخه سواری صورت گرفت

تمام هیات ها تحت پوشش بیمه پارسیان قرار گرفتند

فدراسیون دوچرخه سواری در اقدامی بزرگ کلیه هیات ها را جهت مسابقات ، اردوها و همایش های دوچرخه سواری تحت پوشش بیمه پارسیان قرار داد .

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری ، با مساعدت رئیس فدراسیون و پیگیری های لازم و مذاکرات متعدد با بیمه پارسیان از این به بعد تمامی هیات ها جهت مسابقات ، اردوها و همایش های دوچرخه سواری  تحت پوشش بیمه پارسیان قرار داد . لذا کلیه روسا باید ۷۲ ساعت قبل از برگزاری هر مسابقه زمان و مکان هر رویداد را برای فدراسیون اعلام نمایند.