کمیته آموزش فدراسیون دوچرخه سواری کلاس مربیگری درجه 3 برگزار می کند

کمیته آموزش فدراسیون دوچرخه سواری کلاس مربیگری درجه 3 به صورت حضوری و غیر حضوری ( وبینار) برگزار می کند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری ، قرار است این کلاس های با مشارکت بخش خصوصی و با توجه به شیوع ویروس کرونا طی۲ دوره  غیر حضوری  از طریق وبینار و کلاس های عملی با رعایت پروتکل های بهداشتی برای 80 نفر از مورخ 99/6/24  شروع و 99/7/2 خاتمه یابد.