زارعی رئیس هیات دوچرخه سواری بوشهر در سمت خود ابقا شد

رسول زارعی رییس هیات دوچرخه سواری استان بوشهر با کسب بیشترین آرا برای چهار سال دیگر در سمت خود ابقا شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری، در مجمع انتخاباتی امروز هیات دوچرخه سواری بوشهر که با حضور  آقای قمری رئیس فدراسیون ، رئیس اداره ورزش و جوانان ، روسای هیات های شهرستانها و نماینده ورزشکاران برگزار شد در نهایت رسول زارعی با کسب   8  آرا توانست در سمت خود ابقا شود. دیگر کاندیدا خانم اسکندری ۶ رای کسب کرد.