حضور در مرحله اول لیگ کوهستان با انجام تست PCR

در مرحله اول لیگ کوهستان آقایان و بانوان ، کلیه شرکت کنندگان موظف به انجام تست PCR شدند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری ، بنابر اعلام فدراسیون پزشکی ورزشی کلیه دوچرخه سوارانی که قصد شرکت در مسابقات را دارند می بایست نتیجه تست PCR  خود را قبل از پذیرش به مسئول مسابقات تحویل دهند. در غیر این صورت از پذیرش آنها جلوگیری بعمل خواهد آمد.