تهران میزبان اولین مرحله لیگ برتر پیست آقایان شد

اولین مرحله لیگ برتر پیست آقایان به میزبانی تهران برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری ، اولین مرحله لیگ برتر پیست در بخش آقایان از تاریخ  99/7/22  لغایت  99/7/25  در استان تهران، بدون حضور تماشاگر و با رعایت فاصله اجتماعی  برگزار گردد . لذا شایسته است دستور فرمایید ضمن مطالعه دقیق بخشنامه ، اسامی شرکت کنندگان بهمراه کد ملی را حداکثر تا تاریخ 99/7/20  به شماره نمابر این فدراسیون  44727698  ارسال گردد.

مدارک و شرایط لازم جهت شرکت : 
1.  همراه داشتن اصل معرفی نامه کتبی از هیات/ باشگاه ( نام دقیق باشگاه ، ورزشکاران ، مربی ، سرپرست ) الزامی است .
2.  همراه داشتن کارت ملی ، کارت  بیمه ورزشی معتبر و داشتن لباس متحدالشکل الزامی است.
3.  حداکثر تعداد ورزشکاران هر تیم 8 ورزشکار بهمراه سرپرست و مربی می باشد.
4.  هزینه اسکان و تغذیه به عهده باشگاه / هیات می باشد.
5.ثبت نام کلیه ورزشکاران می بایست تا قبل از پایان وقت اداری مورخ 99/7/19  از طریق فرم ثبت نام الکترونیکی موجود در سایت فدراسیون انجام پذیرد.
6.قرارداد کلیه ورزشکاران و کادر فنی به همراه مفاصا حساب مالیاتی هنگام پذیرش الزامی است.(نمونه قرارداد سال 99 در سایت فدراسیون موجود می باشد.)
7. با توجه به شیوع ویروس کرونا کلیه ورزشکاران و کادر فنی می بایست از ماسک استفاده نمایند و برگزاری مسابقات با رعایت کامل دستور العمل های بهداشتی ، انجام آزمایشات PCR توسط تیم های شرکت کننده و با نظارت فدراسیون پزشکی ورزشی انجام خواهد شد.
توضیح : در صورت عدم ارائه هر یک از مدارک فوق الذکر، ثبت نام از ورزشکار انجام نخواهد شد.


زمان و برنامه اجرایی مسابقات

پذیرش تیمها سه شنبه مورخ 99/7/22  ساعت 15:00 و جلسه فنی ساعت 17:00
محل پذیرش و جلسه فنی :  کمپ تیم های ملی مجموعه ورزشی آزادی    

مسئول هماهنگی: آقای مازیار فرزاد 09356284446