بازدید مدیرعامل شرکت توسعه اماکن ورزشی از ساختمان در حال احداث فدراسیون دوچرخه سواری + گزارش تصویری

مدیرعامل شرکت توسعه اماکن ورزشی  از ساختمان در حال احداث فدراسیون دوچرخه سواری بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری ، صبح امروز کریمی، مدیرعامل شرکت توسعه اماکن ورزشی  به همراه تعدادی از مدیران با همراهی خسرو قمری رئیس فدراسیون و دیگر همکاران فدراسیون از ساختمان در حال احداث فدراسیون دوچرخه سواری بازدید کردند .