اطلاعیه فدراسیون برای ثبت نام دوره های آموزشی داوری درجه یک و 2

کمیته آموزش و پژوهش فدراسیون دوچرخه سواری در نظر دارد یک دوره کلاس های داوری درجه یک و 2 برگزار نماید.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری ، کمیته آموزش فدراسیون دوچرخه سواری در نظر دارد به منظور ارتقاء سطح دانش داوران یک دوره کلاس های داوری درجه یک  و 2 جهت افراد واجد شرایط برگزار نماید .متقاضیان میتوانند مدارک خود را تا 14 آبان ماه به دبیر کمیته آموزش ارائه نمایند . 

شرایط عمومی و اختصاصی داوری درجه یک

1. کارت داوری درجه دو که حداقل دو سال از صدور آن گذشته باشد 

2. معرفی نامه ازهیأت استان مربوطه و رزومه کامل

3. حداقل سن 24 سال 

4. حداقل مدرک دیپلم

5. کارت پایان خدمت ، معافیت ، گواهی اشتغال به تحصیل برای آقایان

 

 شرایط عمومی و اختصاصی داوری درجه2 

1. کارت داوری درجه سه که حداقل دو سال از صدور آن گذشته باشد 

2. معرفی نامه ازهیأت استان مربوطه و رزومه کامل

3. حداقل سن 23 سال 

4. حداقل مدرک دیپلم

5. کارت پایان خدمت ، معافیت ، گواهی اشتغال به تحصیل برای آقایان

جهت ثبت نام با شماره 09121972334 آقای قیاسی تماس حاصل نمایند.