امین الرعایا قهرمان کایرین لیگ جوانان شد

مرحله اول مسابقات لیگ دوچرخه پیست و جاده جوانان در ماده کایرین، ابوالفضل امین الرعایا از تیم نیشابور الف قهرمان شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری محمدامین رحیم آبادی از تیم دهکده دوچرخه کرمان دوم شد و طاها صادقی از دهکده دوچرخه کرمان بر سکوی سومی ایستاد. مرحله اول لیگ پیست و جاده جوانان به میزبانی مشهد ر حال برگزاری است.