ارائه مطالب علمی با رویکرد حقوق ورزشی

این هفته با توجه به برگزاری کارگاه آنلاین در لایو اینستاگرام فدراسیون دوچرخه سواری ، مطالب علمی با رویکرد حقوق ورزشی ارائه می شود.


به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری مشاهدۀ حوادث ناشی از عملیات ورزشی ، سوانح محیطی ، ارتکاب جرائم بر علیه ورزشکاران و مدیریت ها،محکومیت به مجازات های مختلف و بالاخره صدمات و ضایعاتی که بر پیکر جامعه ورزش وارد می گردید نشان  می داد  که یکی از مهم ترین علل بروز این وقایع فقدان آگاهی های حقوقی جامعه ورزش می‌باشد

بی اطلاعی کل جامعه‏ ورزشی از پیامدهای قانونی تخلفات و جرایم واقع در محیط های ورزشی به دلیل فقدان آموزش و نیز موجود نبودن مجموعه های مدونی که متضمن نوع جرایم ورزشی و مجازات های آنها باشد، همواره بر گسترش کمی و کیفی حوادث افزوده است.

عموم ورزشکاران بر این تصورند که، اعمال خلاف آنان در فعالیت های ورزشی وعدم آگاهی آنها نسبت به مسئولیت های مدنی خوددر نهایت تنبیه های انضباطی را در پی خواهد داشت و مرجع تصمیم گیری را کمیسیون های قضایی هیأت ها، فدراسیون ها ویا مدیران می‏دانند وگستره‏ی آگاهی های مربیان، داوران، سرپرستان ، مدیران ورزشی نیز، چه در باب حقوق ورزشی و چه مسئولیتی که دارند باعث افزایش پرونده های حوادث ورزشی در مراجع قضایی شده است.

حقوق ورزشی آمیخته‌ای از دو علم حقوق و ورزش است که به نحو تفکیک ‌ناپذیری باید مورد مطالعه قرار گیرد.

•جهل به قانون رافع مسئولیت نیست لازم است ورزشکاران و مربیان و مدیران ورزشی آشنائی کافی با قواعد عمومی علم حقوق ورزشی داشته باشند.

•از نظر قانونگذار علی‌الاصول فرض بر این است که کلیه افراد جامعه ورزشی از تمامی قوانین مطلع هستند و ادعای خلاف آن را نمی‌پذیرند و به‌عبارت دیگر جهل به قانون رافع مسئولیت نیست و هیچکس نمی‌تواند به بهانه عدم اطلاع ،خود را به اثبات برساند.

• حادثه با ورزش اصولاً تفکیک‌ناپذیر و غیرقابل اجتناب است ضرورت اطلاع از قواعد حقوقی به‌منظور اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از وقوع حادثه و یا برائت از مسئولیت در صورت تحقق آن، برای همه اهالی ورزش به نحو ملموس‌تری احساس می‌شود.

 

گردآوری توسط خانم دکتر صادقی

عضو کمیته آموزش و پژوهش فدراسیون دوچرخه سواری