ابلاغ نامه معاون امور حقوقی و مجلس به مدیران کل ورزش استان ها جهت احداث پیست BMX

نامه درخواست احداث پیست BMX از سوی معاون امور حقوقی، مجلس واستان های به مدیران کل ورزش و جوانان استان ها جهت احداث ابلاغ شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری ، با توجه به درخواست رئیس فدراسیون دوچرخه سواری در خصوص احداث پیست BMX روسای هیات ها می توانند پیگیری لازم را برای احداث پیست BMX رشته المپیکی از اداره کل ورزش و جوانان استان ها داشته باشند. 
لازم به ذکر است که ماه گذشته آقای قمری مکاتبه ای با آقای دکتر علی نژاد معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای درباره احداث پیست BMX در استان ها انجام داده بودند.