موفقیت داور رشته  BMX فدراسیون جهانی دوچرخه سواری در ایران 

رئیس کمیته داوران کشورمان پس از گذراندن آزمون های مربوطهUCI ، داور رشته دوچرخه سواری BMX ایران شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری ، در این دوره داوری بین المللی UCI با توجه به شرایط جهانی کرونا، که به صورت وبینار مجازی به مدت یک هفته برگزار شد، نمایندگان داوری بیش از ۵۰ کشور حضور داشتند، که آندریاس بوی ویداس از لیتوانی و جوردی ما از کانادا مدرسین UCI  بودند،
محمدرضا صفاپور رئیس کمیته داوران به عنوان نماینده داوری کشورمان در این دوره داوری شرکت و با موفقیت در آزمون های مربوطه، اولین داور رشته دوچرخه سواری BMX ایران شد.