تمرینات آماده سازی تیم ملی دوچرخه سواری برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا استارت خورد+عکس

تمرینات آماده سازی تیم ملی دوچرخه سواری استقامت از صبح امروز برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا آغاز شد.


به گزارش روابط عمومی فدارسیون دوچرخه سواری ، این اردو که با حضور15 ورزشکار از سراسر کشور آغاز شده است تمرینات شان را زیر نظر محمود پراش سرمربی تیم ملی برای مسابقات قهرمانی آسیا 2021 امارات انجام می دهند . دوچرخه سواران دعوت شده به اردو دیروز در کمپ تیم ملی تست  PCRانجام دادند تا با رعایت دستور العمل های بهداشتی تمرینات خود را پیگیری کنند.

اردوی تدارکاتی تیم ملی استقامت ، رده های سنی امید و بزرگسالان  (آقایان)، به منظور حضور در مسابقات قهرمانی آسیا 2021 امارات از تاریخ  99/10/20 لغایت  99/11/03 در تهران (کمپ تیم های ملی) برگزار می شود.