برگزاری دوره مربیگری درجه یک در فدراسیون دوچرخه سواری

کمیته آموزش و پژوهش فدراسیون دوچرخه سواری یک دوره کلاس مربیگری درجه یک برگزار می کند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری ، کمیته آموزش و پژوهش فدراسیون دوچرخه سواری در نظر دارد بمنظور توسعه و ارتقای سطح دانش مربیان فعال کشور ، یک دوره کلاس مربیگری درجه یک  و تئوری مکمل به میزبانی این فدراسیون برگزار نماید.

از اینرو متقاضیان باید جهت ثبت نام در سامانه ملی دوچرخه سواری (آدرس ذیل) حداکثر تا تاریخ 05/11/99 اقدام نمایند. ضمناً بپیوست فایل مربوط به روش اجرایی و شرح وظایف مسئولین دوره های آموزشی به حضورتان ارسال می گردد.

http://portal.cfi.ir/Home/Index2/1

      http://portal.cfi.ir/Member/PreRefereeRegister

   http://portal.cfi.ir/Azmon/List

 

افراد واجد شرایط :

1)            متولدین 1375/12/29 الی 1349/1/1

2)            کارت پایان خدمت، معافیت یا گواهی اشتغال به تحصیل جهت آقایان

3)            ارائه آخرین مدرک تحصیلی (حداقل دیپلم)

4)            معرفی نامه و رزومه ورزشی از هیأت مربوطه

5)            دروس تئوری درجه  1

6)            ارائه کارت مربیگری درجه 2 با تاریخ بیشتر از 2 سال