موفقیت اولین داور خانم رشته  BMX فدراسیون جهانی دوچرخه سواری در ایران 

داور بانوی کشورمان پس از گذراندن آزمون های مربوطهUCI ، داور رشته دوچرخه سواری BMX ایران شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری ، در این دوره داوری بین المللی UCI با توجه به شرایط جهانی کرونا، که به صورت وبینار مجازی به مدت یک هفته برگزار شد، نمایندگان داوری بیش از ۵۰ کشور حضور داشتند، که آندریاس بوی ویداس از لیتوانی و جوردی ما از کانادا مدرسین UCI  بودند،
دلارام ذاکرانی داور فدراسیون دوچرخه سواری به عنوان نماینده داوری کشورمان در این دوره داوری شرکت و با موفقیت در آزمون های مربوطه، اولین داور رشته دوچرخه سواری BMX ایران شد.