برگزاری کارگاه های کمیته پزشکی جهت آمادگی ملی پوشان در مسابقات 2021

فدراسیون دوچرخه سواری در حاشیه اردوی تیم ملی ، کارگاه کمیته پزشکی را جهت آمادگی ملی پوشان در مسابقات برگزار می کند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری ، طبق برنامه ریزی صورت گرفته فردا دوشنبه کارگاه آنتی دوپینگ برگزار و درباره آخرین موارد مربوط به دوپینگ مورد بحث و نظر قرار خواهد گرفت .

برنامه ی کارگاه های کمیته پزشکی فدراسیون دوچرخه سواری در اردوی تیم ملی دوچرخه سواری آقایان و بانوان جهت آمادگی مسابقات قهرمانی آسیایی 2021 در ۴ کارگاه تشکیل خواهد شد.