خبر خوش سرپرست فدراسیون در نشست ملی پوشان

داوری : در چارچوب قانون به ملی پوشان حقوق پرداخت خواهیم کرد

نشست سرپرست فدراسيون دوچرخه سوارى با اعضاء تيم ملى دوچرخه سوارى آقایان رشته استقامت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری ، در این نشست صمیمانه ، ملی پوشان با بیان مشکلات فعلی دوچرخه سواری ، مواردی را با سرپرست فدراسیون در میان گذاشته و بحث وتبادل نظرکردند که در نهایت مقرر شد افشین داوری سرپرست فدراسیون با تیم های پیشگامان ، سپاهان و پتروشیمی مکاتبات و جلساتی را برگزار کرده تا باشگاهها حمایت همه جانبه ای نسبت به دوچرخه سواران داشته باشند.

یکی دیگر از مشکلات مهمی که دراین نشست مطرح شد موضوع بیمه و حقوق ملی پوشان بود که پس از تبادل نظر ، سرپرست فدراسیون این قول را داد که در چار چوب قانون و جلساتی که خواهیم داشت به ملی پوشان مدال آور حقوق پرداخت کنیم.