ابقاء ساکی در سمت نایب رئیسی بانوان فدراسیون دوچرخه سواری

سرپرست فدراسیون دوچرخه سواری طی حکمی سرپرست نایب رئیسی بانوان فدراسیون را منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری، افشین داوری طی حکمی اشرف ساکی را به سمت سرپرست نایب رئیسی بانوان فدراسیون فدراسیون منصوب کرد.


در این حکم آمده؛
امید است با استعانت از درگاه الهی و با مدیریت اثر بخش ، ضمن تعامل با حوزه معاونت بانوان وزارت ورزش و جوانان به موفقیت های روز افزون دست یافته و گام های موثری را در مسیر ارتقا و توسعه ورزش دوچرخه سواری برداته شود.