گزارش تصویری3 + تمرینات آماده سازی تیم ملی استقامت یکم بهمن ماه 99

تمرینات آماده سازی تیم ملی استقامت امروز مورخ 1 بهمن 99 زیر نظر کادر فنی برگزار شد