نفرات دعوت شده به اردوی استقامت جوانان و پاراسایکلینگ اعلام شد

نفرات دعوت شده به اردوی تدارکاتی تیم ملی استقامت جوانان و پاراسایکلینگ به میزبانی سبزوار اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری ، اردوی تدارکاتی تیم ملی استقامت جوانان و پاراسایکلینگ آقایان ، جهت آمادگی حضور در مسابقات قهرمانی آسیا 2021 از تاریخ 99/11/07 لغایت 99/11/17  با رعایت دستورالعمل های بهداشتی و انجام تست کرونا در شهرستان سبزوار برگزار می گردد.

ورزشکاران دعوت شده به اردو می بایست  با همراه داشتن مدارک لازم ( معرفی نامه از هیات مربوطه، کارت بیمه ورزشی، دفترچه خدمات درمانی، پاسپورت و 2 قطعه عکس 4×6 ) روز سه شنبه مورخ 99/11/07 ساعت 15:00 خود را به سرپرست اردو، آقای حسین داودیان (09151703829) معرفی نمایند.