گفت وگو با رئیس کمیته پیشکسوتان

روشن پور : فدراسیون باید علاوه بر جوانگرایی از مشاوره پیشکسوتان بهره ببرد

باید حرمت شان را نگه داشت ، احترام قائل شدن برای افرادی که سن و سالی را در ورزش حرفه ای دورچرخه سواری سپری کرده اند خیلی خوب است چرا که باعث انگیزه و بالا رفتن روحیه شان می شود. خیلی از آنها در همین سن و سال هم مقام های جهانی و آسیایی کسب کرده اند . 

منوچهر روشن پور رئیس اسبق فدراسیون و رئیس کمیته پیشکسوتان طی گفت وگویی گفت: پیشکسوتان هیچ چیز نمی خواهند فقط آنها دوست دارند دوست شان داشته باشیم . برایشان نشست برگزار کنیم . آنها دنبال مادیات نیستند و فققط عزت و احترام می خواهند . در سال های قبل این قبیل کارها به خوبی انجام می شد و باعث خشنودی آنها می شد اما متاسفانه با شیوع ویروس کرونا ، یک سالی است که وقفه بوجود آمده البته سعی کردیم در کانال پیشکسوتان از حال و روز آنها باخبر باشیم و اخبار دوچرخه سواری را اطلاع رسانی کنیم اما باید کارهای بیشتری برای پیشکسوتان انجام داد.


روشن پور در ادامه خاطر نشان کرد : از سرپرست جدید انتظار زیادی نداریم چرا که می دانیم دراین زمان اندک نمی تواند برنامه های حتی کوتاه مدت را به سرانجام رساند چون زمان لازم است . من با شناختی که از آقای داروی دارم ایشان را فردی مدیریتی می بینم و با توجه به زمان اندک می دانم کار سختی در فدراسیون دارد . ما جامعه پیشکسوتی کم توقع هستیم و بسیاری از مسائل را خوب درک می کنیم و می دانیم با توجه به زمان اندک آقای داوری نباید انتظارات زیادی داشت .
رئیس کمیته پیشکسوتان در ادامه اظهار داشت: چند روز است که ثبت نام انتخابات ریاست فدراسیون شروع شده  و باید دید در نهایت چه کسی رای لازم را کسب می کند. امیدوارم کسی که ریاست فدراسیون را در دست می گیرد کاردان و آگاه به مسائل روز دوچرخه سواری باشد. از مشاوران خوبی استفاده کند. از کسانی که فبلا امتحان شان را پس داده اند و برای فدراسیون مشکل آفرین بوده استفاده نکنند این نکته بسیار مهمی است. علاوه بر جوان گرایی باید از مشورت های پیشکسوتان هم بهره ببرد تا در نهایت سود آنها برای جامعه دوچرخه سواری رقم بخورد .