۶ دوچرخه سوار به اردوی تیم ملی جاده دعوت شدند

سومین مرحله اردوی تدارکاتی تیم ملی جاده آقایان در استان مازندران برگزارمی شود.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری ، سومین مرحله اردوی تدارکاتی تیم ملی جاده آقایان از تاریخ 1400/02/20 لغایت 1400/03/03  با رعایت دستورالعمل های بهداشتی و انجام تست کرونا در استان مازندران برگزار می شود.

ورزشکاران دعوت شده  با همراه داشتن مدارک لازم ( معرفی نامه از هیأت مربوطه، کارت بیمه ورزشی، دفترچه خدمات درمانی، پاسپورت و 2 قطعه عکس 4×6 ) روز دوشنبه مورخ 1400/02/2000 قبل از ساعت 17:00 جهت انجام تست کرونا خود را به سرپرست اردو آقای رامین مهربانی آذر (09143185932) معرفی نمایند.