اسامی قبول شدگان داوری مجازی درجه ۳ دوچرخه سواری ارتش

اسامی قبول شدگان دومین ‌دوره داوری مجازی درجه سه دوچرخه سواری آکادمی ورزش سازمان تربیت بدنی ارتش جمهوری اسلامی ایران 

این دوره داوری با مجوز فدراسیون دوچرخه سواری برای دومین‌ بار به صورت‌ وبینار مجازی به مدرسی محمدرضا صفاپور رئیس کمیته داوران از تاریخ ۲۸ بهمن لغایت ۳ اسفند به مدت شش روز برگزارشد .
آزمون پایان دوره به صورت مجازی در ۷ اسفند برگزار شد و نفرات ذیل حدنصاب لازم برای قبولی در دوره را کسب کردند.