رشته دوچرخه سواری در قوچان رونق می گیرد

رئیس هیئت دوچرخه سواری خراسان رضوی رشته ورزشی دوچرخه سواری درقوچان از ظرفیت بسیار خوبی برخورداراست که تاکنون مفغول مانده است.

بنا به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری به نقل از پایگاه خبری روابط عمومی اداره ورزش وجوانان خراسان رضوی ، مهدی روز بهانه  رئیس هیئت دوچرخه سواری استان  که بهمراه افشین داوری سرپرست فدراسیون دوچرخه سواری  جمهوری اسلامی ایران درسفری به شهرستان قوچان  بارئیس اداره ورزش وجوانان وجمعی از دوچرخه سواران  قوچان دیداروگفتگو کرد.
مهدی روزبهان گفت : شهرستان قوچان  از ظرفیت بسیار خوبی  درزمینه رشد وتوسعه این رشته برخوردار است وجود کارخانه دوچرخه سازی و نیز قهرمانان  ارزنده سالهای  نه چندان دورانتظارمی رود که باهمت وتلاش مجدد این رشته رونق بگیرد
درادامه جلسه افشین داوری نیز ضمن اظهار خوشوقتی از حضور در جمع  جامعه ورزشی قوچان جهت کمک به ورزش دوچرخه سواری  قول مساعد مبلغ ۵ میلیون تومان از طرف فدراسیون دوچرخه سواری را داد.
درادامه جلسه  رئیس اداره ورزش وجوانان قوچان با تایید صحبتهای رئیس هیئت دوچرخه سواری استان اظهارداشت : ظرفیت بسیار خوب دوچرخه سواری  قوچان است که تاکنون  مغفول مانده  بتابراین درنظر داریم  با یک برنامه ریزی جایگاه دوچرخه سواری قوچان را ارتقاء دهیم 
وی درادامه افزود  بمناسبت گرامیداشت  سالگرد ارتحال امام  ره و۱۵ خرداد  دوگروه دوچرخه سواری متشکل از جانبازان  سرافراز  ونیز گروههای آزاد به استان تهران وقم  ونیز گیلان  بادوچرخه رکاب خواهند زد
محمدشایگان جهت طراحی  و احداث پیست دوچرخه سواری  درمحل استادیوم ۵۰۰۰ نفری شهید شوشتری اعلام آمادگی نمود که رئیس هیئت دوچرخه سواری استان جهت اعزام کارگروه فنی  این هیئت به قوچان بااین درخواست موافقت نمود.