قابل توجه تیم های شرکت کننده در رقابتهای قهرمانی کشور

اتقادات و پیشنهادات خود را به فدراسیون دوچرخه سواری اعلام نمایید

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری، با توجه به برگزاری رقابتهای قهرمانی کشور جاده سال 1400 در بخش آقایان و بانوان فدراسیون دوچرخه سواری از تمامی ورزشکاران،مربیان،سرپرستان، داوران و حضار محترم در این رقابتها درخواست می کند جهت بهبود در برگزاری رقابتهای آتی انتقادات،نظرات و پیشنهادات خود را در قالب نامه ای به ایمیل این فدراسیون ارسال نمایند.

ایمیل فدراسیون دوچرخه سواری به آدرس ذیل می باشد:

Dbr.cfi@yahoo.com