بخشنامه مسابقات قهرمانی کشور دوچرخه سواری کوهستان آقایان و بانوان

سازمان لیگ فدراسیون دوچرخه سواری در نظر دارد مسابقات دوچرخه سواری کوهستان آقایان و بانوان را در تهران برگزار کند.

 بر اساس تصمیم سازمان لیگ فدراسیون دوچرخه سواری در نظر دارد مسابقات قهرمانی کشور دوچرخه سواری کوهستان ( کراس کانتری - دانهیل) در بخش بانوان (رده های سنی جوانان ، بزرگسالان و امید) نیز از تاریخ 15 لغایت 16 مرداد ماه در تهران انجام می گیرد.

پیست کراس کانتری: پارک جنگلی چیتگر

پیست دانهیل: بوستان جنگلی لتمان کن

لازم به ذکر است مسابقات دوچرخه سواری کوهستان آقایان و بانوان را در تهران برگزار کند. بر این اساس مسابقات قهرمانی کشور دوچرخه سواری کوهستان ( کراس کانتری، دانهیل) در بخش آقایان ( بزرگسالان – جوانان ) از تاریخ 17/05/1400 لغایت 19/05/1400 برگزار می شود.

پیست کراس کانتری: پارک جنگلی چیتگر

پیست دانهیل: پارک جنگلی سرخه حصار

بخشنامه این دو مسابقه به شرح ذیل می باشد