حکم دبیری شادنیا صادر شد

وزیر ورزش و جوانان حکم دبیری فرهنگ شادنیا را صادر کرد

باحکم مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان حکم فرهنگ شادنیا به عنوان دبیر فدراسیون دوچرخه سواری رسماً به ایشان ابلاغ شد. در حکم صادره آمده است با استعانت از خداوند متعال به استناد ماده(۸) اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری و مصوب مجمع عمومی فدراسیون دوچرخه‌سواری به موجب این حکم به عنوان دبیر فدراسیون دوچرخه‌سواری منصوب می شوید .