روز پر کار کمیته انضباطی فدراسیون دوچرخه سواری

نشست کمیته انضباطی فدراسیون دوچرخه‌سواری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری، روز سه شنبه 12 مردادماه باحضور رییس کمیته انضباطی فدراسیون دوچرخه‌سواری، نایب رییس بانوان، دبیر فدراسیون و نماینده وزارت ورزش و جوانان و كارشناسان مربوطه نشست کمیته انضباطی فدراسیون جهت بررسی موارد مطروحه از استانهاي هرمزگان، اصفهان و اردبيل  از ساعت ۱۴ در محل فدراسیون برگزار شد. 
پس از استماع اظهارات مدعوين و بررسي مستندات احكام مربوطه صادر شد كه متعاقبا ابلاغ می شود.