نتایج تیمی مسابقات کوهستان بانوان اعلام شد

کمیته برگزاری مسابقات دوچرخه سواری کوهستان نتایج تیمی مسابقات را صادر نمود.