کرونا اولین رقابت تدارکاتی ملی پوشان جاده را لغو کرد

تور بین المللی آلماتی قزاقستان به دلیل شیوع پاندمی کرونا لغو شد

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری، طبق اعلام کمیته روابط بین المللی فدراسیون دوچرخه سواری رقابتهای تور بین المللیآلماتی قزاقستان به دلیل شیوع پاندمی کرونا از سوی برگزار کننده لغو شد.

تیم ملی دوچرخه سواری کشورمان در نظر داشت با حضور هفت ورزشکار در این رویداد بین المللی شرکت کند.