پایان دومین روز رقابت های قهرمانی کشور پیست

دانشور، گنج خانلو و خسروشاهی در سه رشته قهرمان کشور شدند

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری، دومین روز رقابت های قهرمانی کشور پیست آقایان بزرگسالان با برگزاری رشته های کایرین ، اومینیوم و تعقیبی انفرادی به پایان رسید.

در پایان دومین روز رقابت های قهرمانی کشور پیست محمد دانشور از خراسان رضوی ، محمد گنج خانلو از تهران و بهنام خسروشاهی از آذربایجان شرقی به ترتیب در رشته های کایرین ، اومینیوم و تعقیبی انفرادی قهرمان ایران شدند.

نتایج رقابت های روز دوم قهرمانی کشور پیست به شرح ذیل می باشد.

کایرین : 

مقام اول محمد دانشور خرم از خراسان رضوی

مقام دوم مسعود مهدوی از خراسان رضوی

مقام سوم احسان خادمی از خوزستان

 

اومینیوم:

مقام اول محمد گنج خانلو تهران

مقام دوم محسن رحمانی میکس تهران

مقام سوم مهدی علمایی البرز

 

تعقیبی انفرادی :

مقام اول بهنام خسروشاهی از آذربایجان شرقی

مقام دوم علیرضا حقی از البرز

مقام سوم امیرحسین جمشیدیان از اصفهان