اخذ تست خون و نمونه‌گیری ادرار از ورزشکاران

آغاز روش جدید مقابله با دوپینگ در ورزش ایران

برای اولین بار در ورزش ایران، انجام تست خون به منظور مقابله با دوپینگ مدنظر قرار گرفت تا از این به بعد علاوه بر انجام نمونه گیری ادرار، شاهد اخذ تست خون از ورزشکاران توسط ستاد ملی مبارزه با دوپینگ باشیم.

افسران کنترل دوپینگ به منظور مبارزه جدی تر با دوپینگ، از عصر دوشنبه ۱۰ آبان (اول نوامبر ۲۰۲۱) با حضور در اردوی تیم‌های ملی دوچرخه سواری، رسما آزمایش خون را آغاز کردند.

در این ماموریت از ۱۵ ورزشکار حاضر در اردوی تیم‌های ملی دوچرخه سواری جاده و کوهستان (زنان و مردان) علاوه بر تست ادرار، تست خون نیز گرفته شد.

با انجام این ماموریت ایران رسما به کشورهایی که استانداردهای سازمان جهانی مبارزه با دوپینگ (وادا)  برای مبارزه جدی‌تر با پدیده مذموم دوپینگ را رعایت می کنند و تست‌های تکمیلی خون را در کنار تست‌های ادرار انجام می‌دهند، پیوست.