پیام تسلیت به خانواده حق گشا

در پی درگذشت منوچهر حق گشا پیشکسوت رشته دوچرخه سواری، روابط عمومی فدراسیون این مصیبت را به خانواده ایشان و جامعه دوچرخه سواری تسلیت گفت.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری، متاسفانه باخبر شدیم منوچهر حق گشا پیشکسوت و ملی پوش سابق کشورمان امروز در سن 70سالگی دار فانی را وداع گفت.

بدینوسیله این مصیبت وارده را به خانواده آن مرحوم و جامعه بزرگ دوچرخه سواری تسلیت می گوییم و برای آن مرحوم طلب آمرزش و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسالت داریم.

روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری