شادنیا: پاسپورت‌های بیولوژیک دوچرخه سواران تیم ملی صادر شد

دبیر فدراسیون دوچرخه سواری گفت: برای دوچرخه سوارانی که در لیست تیم ملی بودند پاسپورت بیولوژیگ گرفتیم.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری، دوپینگ یکی از دوچرخه سوارانی که به صورت آزاد در مسابقات دوچرخه سواری کوهستان ترکیه شرکت کرده بود مثبت شده، علاوه بر این در گذشته نیز دوچرخه سوارانی بودند که دوپینگ می کردند، حالا این مسئله که آیا فدراسیون جهانی به دوچرخه سواران ما سوء ظن دارد یا خیر و فدراسیون دوچرخه سواری برای جلوگیری چنین اتفاقاتی چه دستور العملی دارد مورد بحث است. 

بر همین اساس شادنیا دبیر فدراسیون دوچرخه سواری گفت: برای اولین از کسانی که در لیست تیم ملی بودند به کمک نادو تست خون گرفته و به قطر فرستاده شد، همچنین برای این ورزشکاران پاسپورت بیولوژیکی تهیه شده و این عزیزان تحت نظر هستند، فدراسیون جهانی نیز سوء ظنی به ما ندارد. 

انتخابات حاشیه ساز فدراسیون دوچرخه سواری و اسان نامه جدید

پیرو انتخابات فدراسیون دوچرخه سواری در خرداد ماه  بلک ایمیل هایی به فدراسیون جهانی فرستاده شد که باعث حساسیت آن ها شد، رشیدی برای جلوگیری از تعلیق شدن فدراسیون استعفا داد و هاشمی کندی در سمت او قرار گرفت و قرار شد اساسنامه فدراسیون دستخوش برخی تغییرات شود. 

طبق اساسنامه جدید قرار است انتخابات ورزشکاران، کمیته داروران و تشکیل مجمع فوق العاده برای تصویب آیین نامه جدیددر دستور کار قرار بگیرد و پس از انتخابات رئیس فدراسیون انجام شود.  

شادنیا گفت: ما اساسنامه جدید را به فدراسیون جهانی ارسال کردیم، این اساس نامه بر مبنای نظرات آن ها چندیدن بار رفت و برگشت داشته است. نظرات فدراسیون جهانی را به وزارت ورزش منتقل کردیم  و حالا منتظر تائید اتحادیه جهانی و وزارت ورزش هستیم تا انتخابات را برگزار کنیم.