FARSI | ENGLISH   www.CFI.ir


مراسم کلنگ زنی ساختمان جدید فدراسیون دوچرخه سواری              روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری در پیامی شهادت سردار فقید و شجاع اسلام را تسلیت گفت.              یوسف پولاب رئیس هیئت دوچرخه سواری استان ایلام              آغاز مرحله اول سي‌وچهارمين دوره تور بين‌المللي دوچرخه‌سواري ايران-آذربايجان             قهرمانی فرح بخشیان در مسابقه جایزه بزرگ فارس             

شنبه 5 بهمن 1398

کلام روز

نامگذاری سال 1398
رونق تولید
سازماندهی مسابقات و کلیات مربوط به رشته کراس کانتری

کمیته آموزش و پژوهش فدراسیون دوچرخه سواری در راستای ارائه مطالب آموزشی این هفته نحوه ی سازماندهی مسابقات و کلیات مربوط به رشته کراس کانتری که بر اساس قوانین uci در بخش 3 و فصل دوم است مطلب خود را انتخاب نموده است.

فصل 2 : مسابقات کراس کانتری
بخش 1 :ویژگیهای زمان مسابقه
در ادامه مطالب گذشته
http://www.cfi.ir/d.asp?id=163866
سازماندهی مسابقه:
دور مقدماتی
011-2-4 :حداقل باید 12 دوچرخه سوار در دور مقدماتی داشته باشیم وگرنه مسابقه برگزار نمی شود.
برنامه کامل، دور مقدماتی و مسابقه اصلی باید در یک روز برگذار شود. به درخواست برگزار کننده بنا به دلایلی، ممکن است uci اجازه دهد مسابقه در 2 روز مجزا برگزار شود.
در دور مقدماتی مسابقه در یک دور و بر حسب زمان برگزار خواهد شد.32 دوچرخه سوار برتر که در 4 گروه 8 نفری و یا 36 نفر در 6 گروه 6 نفری به مسابقه اصلی راه پیدا می کنند .
اگر در دور مقدماتی دوچرخه سواران امتیازات یکسانی داشته باشند بر طبق آخرین رده بندی کراس کانتری المپیک توسط uci تعیین می شود. اگر دوچرخه سواران در رده بندی uci نباشند رده بندی آنها بر حسب قرعه کشی مشخص می شود.
شماره پیراهن های دور مقدمات از 33 یا 37 بر اساس آخرین رده بندی کراس کانتری uci داده می شود و در ادامه:
1-طبقه بندی بزرگسالان و زیر 23 سال با صعود رنکینگ
2-طبقه بندی جوانان با صعود رنکینگ
3-عدم طبقه بندی بزرگسالان و زیر 23 سال با رندوم
4-عدم طبقه بندی جوانان با رندوم
دوچرخه سواران به ترتیب شماره استارت می کنند که آخرین شماره استارت اول را می زند و مسابقات بانوان قبل از اقایان برگزار می شود.
مسابقه اصلی
012-2-4 : شماره پیراهن های مسابقه اصلی بر اساس نتیجه دور مقدماتی به دوچرخه سواران داده می شود و این شماره ها از یک شروع می شود برای برنده دور مقدماتی.
فرمت مسابقه اصلی بر اساس جداول ضمیمه شماره 6 و 7 کراس کانتری حذفی می باشد .
ترتیب برگذاری:
-ابتدا آقایان تا زمانی که بانوان در سیستم بیایند.
-فینال; فینال کوچک بانوان با فینال بزرگ پیگیری می شود.
-فینال کوچک آقایان با فینال بزرگ آقایان پیگیری می شود.
تماس عمدی، فشار دادن، کشیدن یا سایر عوامل که به باعث کم شدن سرعت، افتادن و خارج شدن رقبا از مسیر شود ممنوع است و منجر به نقض قوانیت uci می شود.
طبق نظر شخصی کمیسر پنل، یک رایدر میتواند استارت کند و یا دارای رده بندی متفاوت از فینال نهایی خود داشته باشد.
رایدرهای DNF،DSQیا DNS در نیمه نهایی به فاینال کوچک راه نمیابند.
رده بندی فینال مسابقات در گروه های زیر ترسیم می شوند:
1) همه رایدر ها در فینال بزرگ مسابقه میدهند، بجز رایدر های DSQ .
2) همه رایدر ها در فینال کوچک شرکت میکنند، بجز رایدرهای DSQ .
3) رایدر های DNF و DNS در نیمه نهایی.
4) بقیه دوچرخه سواران به ترتیب بر اساس دورهای که کسب کرده قبل از نیمه نهایی و سپس بوسیله ی دورهای مقدماتی و سپس بر اساس شماره پیراهن های کسب کرده رده بندی می شوند.
5) در هر کدام از گروه های بالا که اشاره شد، دوچرخه سواران DNF قبل از DNS رده بندی می شوند.
6) دوچرخه سوارانی که در دور اول مسابقه اصلی DNS و DNF شوند، بدون طبقه بندی لیست میشوند.
7) دوچرخه سوارانی که در مسابقه اصلی DSQ شوند، بدون طبقه بندی لیست می شوند.
8) همه رایدرها بعد از رایدر DSQ یک جایگاه بالاتر قرار می گیرند. رایدری که در مرحله قبل حذف شده است در طبقه بندی نهایی بالا نمی آید.
9) رایدر هایی که در مسابقه اصلی رده بندی نشده اند در لیست فینال طبقه بندی نمی شوند.
قوانین ویژه
013-12-4 : خط استارت باید در روی زمین ترسیم شود. دوچرخه سوارن باید پشت خط در یک راستا، در کنار هم قرار گیرند. دوچرخه سواران بر حسب شماره هایشان محل استارت خود را انتخاب میکنند. دوچرخه سواری که پایین ترین شماره را دارد اولین حق انتخاب را دارد.
قهرمان ملی XCE باید پیراهن قهرمانی ملی XCE را به تن کند و قهرمان جهان XCE نیز پیراهن قهرمان جهان XCE را بپوشد.
دوچرخه سوار در موقع استارت یک پایش حتما باید در زمین باشد. امتیازات فقط به مسابقات کاپ جهانی در رشته xce تعلق می گیرد.
کراس کانتری تایم تریل XCT
014-2-4 : مسابقات XCT فقط در طول مسابقات چند مرحله ای برگذار و استفاده می شود.
کراس کانتری امدادی (XCR)
015-2-4 : کراس کانتری امدادی ممکن است در مسابقات قهرمانی جهان و مسابقات قهرمانی قاره سازماندهی شود.همانطور که در قسمت های 032-2-9 ، 033-2-9 توضیح داده شده است.
تنها در مسابقات قهرمانی جهان و قهرمانی قاره امتیاز UCI داده میشود. حداقل 5 ملیت باید در XCR رقابت کنند تا امتیاز UCI داده شود. این امتیازات به کشور شرکت کننده تعلق دارد نه به دوچرخه سواران.
بخش 2 : مسیر مسابقه
016-2-4 : مسیر برای مسابقه کراس کانتری باید شامل: نوعی زمین مثل ، بخشهای جاده ، مسیرهای جنگلی، زمینها و مسیرهای شنی یا خاکی و فراز و نشیب ها باشد. جاده های سنگ فرش ، آسفالت و قیری نباید از 15 در صد کل مسیر فراتر رود.
017-2-4 : مسیر مسابقه حتی در شرایط سخت آب و هوایی باید قابل دوچرخه سواری باشد. بخش های موازی باید برای مسیرهای که کیفیت خود را از دست داده اند فراهم باشد .
018-2-4 : در مسیر های سینگل ترک باید محل های برای عبور دوچرخه سواران از کنار یکدیگر باشد.
019-2-4 : برای مسابقات کراس کانتری قهرمانی جهان – قاره ای – جام جهانی – هورس کلاس می بایست حداقل 6 منطقه عبور برای تماشاگران در نظر گرفته شود و می بایست این راه عبور از هر طرف محافظت شده باشد .
بخش 3 : علامت گذاری مسیر
020-2-4 : تمامی مسیرها می بایست بر طبق سیستم زیر علامت گذاری و نشان داده شود:
021-2-4: فلش ها جهت مسیر را تعیین کند. (فلش ها مشکی بر روی پنل ها زرد یا سفید) تغییرات جهت مسیر ، تقاطع ها و کلا همه موقعیت ها ی خطرناک را نشان می دهد. حداقل ابعاد فلش ها 20×40 سانتی متر می باشد. فلش ها نبایستی بیشتر از 150 سانتی متر از سطح زمین ارتفاع داشته باشد .
022-2-4 : فلش ها بایستی در سمت راست مسیر قرار گیرند به جز جاهائی که پیچ در سمت راست است. فلش باید در سمت چپ مسیر قرار گرفته شود.
023-2-4 : یک فلش باید 10 متر قبل و 10 متر بعد از محل تقاطع نصب شود و تاکید کننده این است که مسیر صحیح دنبال می شود.
علامت X به طور واضح برای مسیرهای اشتباه قابل رویت باشد .
024-2-4: در محل های خطرناک یک یا چند فلش برای نشان دادن سرازیریها 20 تا 10 متر قبل نصب شود .
هم چنین جایی که مانع یا خطر جدی وجود دارد برای نشان دادن مکان های پر خطر و سرازیریها 2 فلش گذاشته شود .
در محل های خیلی خطرناک که به احتیاط بیشتری نیاز است علامت گذاری بوسیله ی 3 فلش سر پائین صورت می گیرد .
025-2-4 : نسخه ها از علائم زیر می بایست استفاده شود :

گردش به چپ گردش به راست مستقیم به جلو


احتیاط بسیار احتیاط آهسته رو به جلو


پل در جلو مسیر اشتباه عبور از آب


026-2-4: در بخش های از مسیر کراس کانتری که سرازیریها و شیب های خطرناکی وجود دارد می بایست با استفاده از اشیا غیر فلزی با حصیر و نی یا PVC یا تیرک چوبی اسکی به ارتفاع 5/1 تا 2 متر نشانه گذاری شوند.
در قسمت های پر سرعت و خطرناک مسیر ناظر فنی و در غیابش سرداور مسابقه، بنرها را برای نشان دادن مسیر دوچرخه سواری در نظر می گیرند و بهتر است نمونه و دیاگرام (رنگ آبی) زیر بصورت بنرهای کوچک برای نشان دادن مسیر در جاهائی که علامتی وجود ندارد در نظر گرفته شود. نوارها باید بر روی چوب های با ارتفاع 50 CM از سطح زمین قرار گیرند. زون B حداقل باید 2m پهنا داشته باشد.
ZONEB= SI

مسیر مسابقه

027-2-4: در جاهایی که موانعی مثل دیوار، کنده یا تنه های درخت وجود دارد، برای حفاظت از دوچرخه سواران باید از علفهای خشک یا پوشال مناسب استفاده کرد. این چنین موارد حفاظتی نباید برای دوچرخه سواران محدودیت ایجاد کند .
در نواحی مناسب که شیب های طولانی وجود دارد می بایست از تورهایی با استانداردهای امنیتی استفاده کرد و نباید اندازه سوارخ های تورها و فنس ها از 5×5 سانتی متر بیشتر باشد.
هر پل متحرک یا چوبی می بایست با سطح غیر لغزشی(موکت، تور سیمی، یا رنگ ضد لغزشی مخصوص) پوشیده شود. استفاده از تور سیمی تنها زمانی قابل قبول است که پل متحرک در سرازیری قرار نگرفته باشد.
028-2-4 : برای مسابقات با فرمت المپیک در بازیهای المپیک –مسابقات جام جهانی و رقابت های قاره ای و هورس کلاس مسیرها می بایست بوسیله ی بنرها و تیرکها علامت گذاری شوند.
برای مسابقات با فرمت ماراتن –قهرمانی جهان -مسابقات قاره ای –هورس کلاس، مسیرها بایستی به اندازه کافی o،f علامت گذاری شوند و مطمئن شویم که مسیر برای مسابقه کاملا امن است.
029-2-4- : هر جا که امکان دارد: ریشه های درختان –کنده ها - سنگریزها و غیره با رنگ شبرنگی قابل تجزیه پوشیده شوند.
بخش 4 : خط شروع و پایان
030-2-4 : بنرهای شروع و پایان می بایستی خیلی فوری بالای خطوط پایان و شروع حداقل 5/2 متر بالای سطح زمین نصب شوند و تمام عرض خط پایان و شروع را بپوشاند .
031-2-4 : منطقه استارت برای مسابقه کراس کانتری می بایست .
1) برای مسابقات قهرمانی جهان و کاپ جهانی:
- حداقل 8 متر پهنا به طول 50 متر قبل از خط استارت
- حداقل 8 متر پهنا به طول 100 متر بعد از خط استارت
2) برای سایر مسابقات:
-حداقل 6 متر پهنابه طول 50 متر قبل از خط استارت
-حداقل 6 متر پهنا به طول 100 متر بعد از خط استارت
روی سطح صاف یا سربالایی باشد .
محدودیت آغازین مسابقه بعداز استارت باید به دوچرخه سواران این اجازه را بدهد که به آسانی از هم رد شوند یا عبور کنند
032-2-4: خط پایان برای مسابقه کراس کانتری (مسابقه استارت نشده)می بایست
-حداقل 4 متر عرض بطول 50 متر قبل از خط پایان باشد .برای قهرمانی جهان – جام جهانی حداقل 8 متر عرض بطول 80 متر قبل از خط پایان باشد.
-حداقل 4 متر عرض و حداقل 20 متر طول بعد از خط پایان برای مسابقات قهرمانی جهان – جام جهانی این منطقه حداقل 8 متر عرض بطول 50 متر بعد از خط پایان باشد.
-روی مسیر صاف یا سر بالایی باشد.
033-2-4- موانع باید در مکانی در دو طرف مسیر برای حداقل 100 متر قبل و 50 متر بعد از خطوط استارت و پایان باشد
034-2-4: کیلومترهای پایانی مسابقه می بایست بطور واضح و خیلی دقیق نشان داده شوند .

بخش 5 : منطقه کمک فنی و غذا
دیاگرام 1 :منطقه ی کمک فنی و تغذیه
مسیر مسابقه


035-2-4 : تغذیه دادن فقط در مناطق تعیین شده انجام می گیرد و هم چنین از این مناطق برای کمک فنی استفاده می شود که این منطقه بنام منطقه تغذیه و کمک فنی نامیده می شود.
036-2-4 : مناطق تغذیه وکمک فنی در یک مسیر هموار و یا سر بالایی تعیین شود که این منطقه عرض کافی و سرعت پایین داشته باشد. همچنین منطقه دارای طول و فضای کافی باشد واین مناطق باید در دو محل تعبیه شود .
برای فرمت المپیکی مسابقات کراس کانتری یک محل 2تایی یا 2محل تکی تعبیه میشود. برای مسابقات xco (3) محل تعبیه میشود.برگزارکننده باید محلی برای اعضای تیم در طول مسابقه کراس کانتری در نظر بگیرد.
برای مسابقه تیم ریلی در قهرمانی جهان یا قهرمانی قاره یک محل برای تغذیه و برای کمک فنی آماده شود تحت نظر کمیسر پنل باشد. در این مسابقه محلی برای تغذیه در نظر گرفته نمیشود.
037-2-4 : رئیس داوران یا سر داور در غیاب نماینده فنی UCI با مدیر برگزاری همکاری می نماید و در مورد محل مناطق فنی و تغذیه می گیرد.
038-2-4: مناطق فنی و تغذیه باید به ا ندازه کافی طول و عرض داشته باشند که دوچرخه سوارانی که توقف نمی کنند عبور کنند .
در مسابقات جام جهانی علاوه بر مناطق فنی و تغذیه منطقه دیگر وجود دارد .
1- یک قسمت برای تیم های uci.elite.mtb
2- یک قسمت برای تیم های uci. mtb
3- یک قسمت برای تیم های ملی
4- مناطق دیگر برای دوچرخه سوارانی که درuci ثبت نام نکرده اند(دوچرخه سوارانی که بصورت انفرادی شرکت کرده اند)
سایر عوامل تیم های شرکت کنده باید لباس متحدالشکل بپوشند و به راحتی قابل شناسایی باشند.
039-2-4 : مناطق فنی و تغذیه باید بصورت واضح و آشکار باشد و شماره گذاری شود. این مناطق باید به طور کامل از تماشاچیان جدا بوده و حصار کشی شود. این مناطق توسط داوران و یا مارشالهای کنترل گردد.
40-2-4 :در مسابقات المپیک ، قهرمانی جهان، جام جهانی، قاره ای هیچ کسی بدون داشتن کارت شناسایی اجازه ورود به مناطق تغذیه و فنی را ندارد .
قابل ذکر است که مسابقات مذکور بعد از جلسات فنی کارت شناسایی به سرپرستان تیم داده می شود .
این کارت های شناسایی برای مسابقات جام جهانی به تیم های uci.elite.mtb و uci. Mtb داده می شود . برای فدراسیون های ملی و دوچرخه سواران انفرادی این کارتهای شناسایی در موقع پذیرش از طرف برگزار کننده تحویل داده می شود. در هر یک از فصل مسابقات این کارتها توسط برگزارکننده ها اعتبار گذاری می شود. برای دو منطقه تغذیه و فنی دوچرخه سواران در اول مسابقه کارت اعتبارداده می شود .
041-2-4 : دوچرخه سوارن تنها فقط اجازه دارند که در مناطق تغذیه و فنی با تغذیه کننده و مکانیک ها ارتباط داشته باشند.
بطری های آب و غذا را تنها تغذیه کننده یا مکانیک می تواند به صورت دستی به دوچرخه سوار تحویل دهد. تغذیه دهنده یا مکانیک اجازه دویدن در کنار دوچرخه سوار خود را ندارد .
042-2-4 : پاشیدن آب بر روی دوچرخه سواران و دوچرخه ها توسط کمک دهنده ها قدغن است .
043-2-4 : دوچرخه سواران عینکهای خود را فقط در مناطق فنی و تغذیه می توانند عوض کنند. تعویض عینکها فقط در انتهای این مناطق امکان پذیر می باشد.
044-2-4 : دوچرخه سواران حق برگشت یا دور زدن به مناطق فنی تغذیه را ندارند. در غیر این صورت دوچرخه سوار دیسکالیفه می شود. فقط در منطقه تغذیه میتواند دور بزند بدون ایجاد مانع برای دیگر دوچرخه سواران.
بخش 6 : کمک فنی
045-2-4 : کمک فنی در حین انجام مسابقه در موارد زیر جایز می باشد .
046-2-4 کمک فنی در حین یک مسابقه شامل تعمیرات یا جایگزینی هر قسمتی از دوچرخه است، تعویض تنه مجاز نمی باشد .تعویض دوچرخه ممنوع است و هر دوچرخه سوار با همان شماره فرمانی که مسابقه را شروع کرده از خط پایان عبور خواهد کرد .
047-2-4 : کمک فنی تنها در مناطق کمک فنی /تغذیه صورت می گیرد .
048-2-4 : ابزار و لوازم یدکی برای تعمیرات می بایست در این مناطق نگهداری شوند . دوچرخه سوار می تواند ابزار و لوازم را به همراه داشته باشد یا از هم تیمی اش وتکنسین تیم کمک بگیرد.
049-2-4 : بعلاوه کمک فنی در مناطق تغذیه کمک فنی و بیرون از این مناطق تنها به دوچرخه سوارن uci. Mtb و uci.elite.mtb اجازه داده می شود.
دوچرخه سواران می توانند ابزارها و لوازم یدکی آماده شده ای را حمل کنند که برای خودشان و دیگر شرکت کنندگان خطر ساز نباشد .
بخش 7 : امنیت
مارشالها
050-2-4 : هر کجا ممکن باشد هر کدام از مارشالها در محلی قرار می گیرد که در دید مستقیم مارشال بعدی باشد ، آنها رسیدن رکابزنان را با دمیدن بلند ولی کوتاه مدت در سوت به دیگران اطلاع می دهند .
051-2-4 : همه مارشال هایی که در بخش های خطرناک مسیر مسابقه کار می کنند باید یک پرچم زرد رنگ به همراه داشته باشند تا بتوانند با تکان دادن آن زمان بروز حادثه برای یک رکابزن سایر رکابزنان را مطلع کنند .
کمک های اولیه (حداقل ملزومات )
052-2-4 : حداقل یک آمبولانس و یک پست کمک های اولیه برای همه رقابتها ضروری هستند .
برای هر رقابتی حداقل یک پزشک و حداقل 6 نفر واجد شرایط اجرای کمک های اولیه تحت قوانین کشور مربوط باید در محل مسابقه حاضر باشند .
053-2-4: پست کمک های اولیه باید در مرکز مسیر مسابقه قرار گیرد و برای همه شرکت کننده گان قابل تشخیص باشد .
054-2-4: پست کمک های اولیه و اعضا سرویس کمک رسان باید از طریق رادیو با هم در ارتباط باشند و همینطور با برگزار کننده ها ، هماهنگ کننده مارشالها و رئیس هیات داوران.
055-2-4:همه پرسنل کمک های اولیه باید به آسانی قابل شناسایی باشند . (بوسیله ی لباس متحد الشکل یا توسط علامتی خاص)
056-2-4:همه پرسنل کمک های اولیه باید در مناطق کلیدی مسیر مسابقه که در هر روز مسابقه مورد استفاده قرار می گیرند جایگیری کنند .
همچنین کارکنان کمک های اولیه باید در روزهای تمرین رسمی پیش از مسابقه نیز در محل حاضر باشند. .
057-2-4 :برگزار کننده باید اندازه گیری های لازم برای تسهیل خروج اضطراری افراد آسیب دیده را از هر محل در مسیر مسابقه را انجام دهد. همه وسایل نقلیه (موتور سیکلت و ... ) و راننده های ماهر باید برای رسیدن به مناطق دشوار آماده باشند .
قسمت هایی که احتمال خطر در آنها بیشتر است باید به وضوح قابل تشخیص باشد و همینطور قابل دسترسی برای آمبولانس (یاهر اتومبیل چهار چرخ دیگر) در صورت نیاز باشد .
058-2-4: یک جلسه توضیحی کوتاه با حضور برگزار کننده ، مسئول کمک های اولیه ، سرویس مارشالی ، و رئیس هیات کمیسری باید پیش از مسابقه برگزار شود .
برگزار کننده باید نقشه های مسیر را به کارکنان سرویس کمک های اولیه بدهد .
59-2-4 : برگزار کننده باید برای مسابقات کراس کانتری یک موتور سیکلت برای مشخص کردن منطقه جلوی مسابقه (lead bilce) و یک موتورسیکلت برای مشخص کردن منطقه عقب مسابقه (sweep bike) فراهم کند. برای رقابت های المپیک ، موتور جلو (پیشتاز ) باید در جلوی خود تعداد دورهای باقی مانده را نشان دهد .
بخش 8: روند مسابقه
تمرین
060-2-4: برگزار کننده باید مسیر را حداقل 24 ساعت قبل از مسابقه برای تمرین تیمها آماده سازی و علامت گزاری کند . در رویداد های کاپ جهانی کراس کانتری این زمان به 48 ساعت افزایش می یابد .
رکابزنان باید در حین تمرین نیز شماره فرمان خود را نمایش دهند .
استارت
061-2-4ترتیب شروع به شرح ذیل است:
برای مسابقات کراس کانتری المپیک و رقابتهای ماراتن (XCM) بجز مسابقات قهرمانی جهان و ورلد کاپ رکابزنان برای آمدن به خط شروع صدا می شوند .
1- مطابق آخرین رده بندی منتشر شده کراس کانتری در همان رویداد (یا در رده بندی منتشر شده در روز 31 دسامبر گذشته در صورتی که هیچ رده بندی دیگر از ابتدای آن سال منتشر نشده باشد .)
2- در مورد رکابزنان بدون رتبه در UCI : بوسیله ی قرعه کشی
طبقه بندی رکابزنان
62-2-4 رکابزنانی که مسابقه را به پایان نرسانند در برگه نتایج با عنوان DNF خطاب شده و هیچ امتیازی به انها اختصاص داده نمی شود .
063-2-4 : رکابزنانی که یک یا چند دور عقب مانده اند باید همان دور را کامل کنند و رویداد را از طریق خروجی قبل از منطقه خط پایان یا در منطقه 80% همانطور که در بند 061-2-4 تشریح شد(اگر این قانون موضوعیت داشته باشد ) ترک کنند . آنها در نتایج قرار می گیرند . به ترتیبی که از رقابت خارج شدند به اضافه تعداد دوری که کامل نکردند .
064-2-4 : تصمیم گیری درباره اینکه در رویدادهای کراس کانتری المپیک از قانون 80% استفاده شود یا خیر به عهده رئیس کمیته داوران است(البته پس از مشورت با برگزار کننده). هر رکابزنی که زمانش 80% کند تر از زمان نفر پیشتاز در دور اول باشد از مسابقه بیرون کشیده می شود. او باید پس از کامل کردن همان دور ، مسیر مسابقه را ترک کند و در منطقه ای که برای همین منظور تعبیه شده است (منطقه 80% )قرار گیرد . مگر آن که آن رکابزن در دور آخر خود باشد . برای رقابتهای کراس کانتری انتخابی المپیک در مسابقات قهرمانی قاره ها ، ورلد کاپ ها ، مسابقات قهرمانی جهان و بازیهای المپیک قانون 80% باید اعمال شود.
065-2-4 :رکابزنانی که به دلیل اجرای قانون 064-2-4 از رقابت خارج می شوند در لیست نتایج به ترتیب خارج شد نشان از مسیر مسابقه رده بندی می شوند . به اضافه تعداد دورهایی که عقب ماندند.
بخش 9 :مسابقات مرحله ای
قوانین کلی
066-2-4 : مسابقات مرحله ای به مجموعه ای از مسابقات کراس کانتری اطلاق می شود که در آن تیم ها ، رکابزنان فدراسیون و رکابزنان انفرادی می توانند در آن شرکت کنند . رکابزنان باید هر مرحله را مطابق روند خاص آن رویداد به اتمام برسانند تا بتوانند واجد شرایط حضور در مرحله بعدی باشند .
067-2-4 : برگزار کننده باید برنامه مسابقه و دفترچه فنی حاوی جزئیات را همانگونه که در بند 039-2-1- آمده است برای اخذ تائید به uci ارسال نماید . آن اسناد باید در خلال پروسه ثبت نام رویدادهای مختلف در تقویم بین المللی UCI صورت پذیرد . بدون اخذ این تائیدیه ، رقابت اجازه برگزاری نمی یابد .
068-2-4 : یک رویداد مرحله ای می توانند در منطقه استحفاضی چندین کشور انجام شود . به این شرط که همگی فدراسیون های کشوره های در گیر در مسابقه نحوه برگزاری و مسیر مسابقه را تائید کرده باشند . مدرکی که گواه این تائید باشد باید به UCI ارسال شود به همراه فرم های ثبت نام آن رویداد درUCI.
069-2-4 : تیمها می توانند حداقل 2 و حداکثر 6 رکابزن داشته باشند .
070-2-4 : مسابقات مرحله ای به مسابقات XCM شباهت دارد . بنابراین قهرمانان جهان رشته ماراتن MTB ، قهرمانان ماراتن قاره MTB و قهرمانان ملی ماراتن MTB باید لباس قهرمانی خود را بپوشند . قهرمانان جهان در رشته های MTB و قهرمانان قاره ای و ملی کراس کانتری نمی توانند در مسابقات مرحله ای لباس قهرمان خود را بر تن کنند .
طول مسابقه و مراحل
071-2-4 : مسابقات مرحله ای باید حداقل 3 روزه باشند و حداکثر 9 روزه .
ضمنا هر روز فقط امکان برگزاری یک مرحله ای وجود دارد .
به علاوه برگذار کننده باید یک مرحله با مسافتی معادل حداقل مسابقه ماراتون در نظر بگیرد.
072-2-4 : انواع مختلف مسابقات کراس کانتری که در ماده قانونی 001-2-4 ، 009-2-4 و 014-2-4 :اشاره شده اند بجز مسابقات کراس کانتری حذفی (XCE) می توانند برای مسابقات مرحله ای انتخاب شوند.
073-2-4 : مسافت و طول مرحله مسابقه
XCO: هر دور بین 4 تا 6 کیلو متر
XCM: مراحل بین 60 تا 120 کیلومتر
XCP: مسیر یا تک دور بین 25 تا 60 کیلومتر
XCC: مسیر مسابقه بیش از 2 کیلومتر نباشد و بین 30 تا 60 دقیقه طول بکشد.
XCT: بین 4 کیلو متر و 25 کیلومتر
تایم تریل تیمی : بین 4 و 25 کیلومتر . زمان تیمی در واقع زمان دومین رکابزن است و برای رده بندی کلی تیمی نیز از همین زمان استفاده می شود . وقتی یک مرحله از مسابقه در CINCUIT به پایان برسد زمان ها در پایان دورها و در خط پایان گرفته می شود .
رده بندی
074-2-4 : رده بندی انفرادی مردان وزنان از نظر زمانی لاز استم . امتیاز UCI تنها به رده بندی نهایی اختصاص داده می شوند.
رده بندی انفرادی مجموع بر اساس مجموع زمانی انفرادی آن رکابزنانی در هر مرحله است .
زمانی که دو رکابزن یا بیشتر از دو رکابزن در رده بندی زمانی مجموع زمان یکسانی بدست می آورند ، نسبتی از ثانیه که در خلال مسابقه تایم تریل انفرادی (که پرولوگ را هم شامل می شود ) به زمان کلی اضافه می شود تا بتوان رده بندی را بدست آورد .
اگر همچنان نتیجه مساوی باقی بماند یا اگر مرحله تایم تریل انفرادی وجود نداشته باشد ، رده بندی های بدست آمده در هر مرحله با هم جمع می شوند و باز هم در صورت تساوی ، به عنوان آخرین راه حل ، نتیجه آخرین مرحله ای که رکابزنان رکاب زده اند مد نظر قرار می گیرد .
075-2-4 : سایر رده بندی های کلی برای مردان و بانوان ، مانند رده بندی کلی امتیازی ، رده بندی کلی کوهستان و رده بندی کلی تیمی آقایان و بانوان اختیاری هستند.
درمسابقات مرحله ای که رده بندی کلی تیمی وجود دارد ، تنها 3 نوع تیم وجود دارند که می توانند برای رده بندی تلاش کنند:
*تیم های الیت UCI elit MTB
*تیم های UCI MTB
*تیم های ملی
بجز در مورد تایم تریل تیمی ، هم برای مردان و هم برای بانوان رده بندی کلی تیمی با جمع کردن زمان های دو نفر از بهترین رکابزن های تیم در آن مرحل بدست می آید.
076-2-4 : امتیازات تشویقی و تنبیهی باید اعمال شوند امتیازات مثبت فقط در رده بندی کلی زمانی اعمال می شوند. برای مسابقات تایم تریل تیمی و انفرادی امتیاز مثبت تشویقی اعمال نمی شود.
تفاهم نامه فنی ترانسفر
077-2-4 یک مسابقه مرحله ای ممکن است بیش از یک بار در هر سه روز مسابقه حمل و نقل با ماشین نداشته باشد.طول مدت هر حمل و نقل ماشینی نباید از 3 ساعت تجاوز کند. اگر مدت حمل و نقل زیر یک ساعت باشد از آن چشم پوشی می شود.
078-2-4 : منطقه خنثی شده (neutralized linking sections) می توانند حداکثر در 75% از مسیر مراحل وجود داشته باشند . این منطقه (linking section) نباید از 35 کیلومتر طولانی تر باشد . خودروی جلوی مسابقه باید سرعت گروه را کنترل کند تا اینکه به خط شروع برسند. خط شروع مسابقه باید تا 30 دقیقه پس از رسیدن خودروی جلوی گروه اعلام شود.
079-2-4 : دو عدد موتور سیکلت (یک موتور پیشرو و یک موتور در عقب) باید در همه مراحل بجز مرحله تایم تریل انفرادی وجود داشته باشد.
080-2-4 : برگزار کننده باید برای نفر اول انفرادی در مجموع (آقایان و یا خانمها) لباس تهیه کند.

فراز شکری
عضو کمیته آموزش و پژوهش فدراسیون دوچرخه سواری
دی ماه 98

تاريخ  ارسال:سه شنبه 17 دي 1398 - 10:11

تعداد بازديد: 172

کد:163899-1398    امكانات


  Free PageRank Checker

 کليه حقوق خبری و تصويری سايت متعلق به فدراسيون دوچرخه سواری جمهوري اسلامي ايران می باشد.