سمنان

ترحمی : مهمترین هدفم را در بحث استعدادیابی اجرا می کنم

مجمع انتخاباتی استان سمنان در حالی هفته گذشته به پایان رسید که ترحمی توانست برای ۴ سال به عنوان رئیس هیات استان سمنان انتخاب شود.

ترحمی رئیس هیات دوچرخه سواری سمنان شد

محمد ترحمی با ۷ رای رئیس هیات دوچرخه سواری استان سمنان شد.

غزنچای : گرمسار روی پرورش استعدادهای دوچرخه سواری متمرکز شود

جلسه هیات دوچرخه سواری شهرستان گرمسار با حضور غزنچای رئیس هیات دوچرخه سواری استان، پازوکی مشاور ورزشی و محسنی ریاست اداره ورزش و جوانان شهرستان برگزار گردید.

غزنچایی : با ساخت 6 پیست توانستیم جایگاه مناسبی را در دوچرخه سواری کشور بدست آوریم

هیات دوچرخه سواری استان سمنان هم مثل بسیاری از هیات ها در راستای اهداف برنامه ریزی فدراسیون دوچرخه سواری گام های بلندی را تا امروز برداشته است ،  ساخت 6 پیست خاکی در سالی که گذشت موید این موضوع است.