تاریخچه فدراسیون

احمد ایزدپناه ۱۳۲۹–۱۳۲۶

صدری میرعمادی ۱۳۳۰–۱۳۲۹

احمد ادب‌خواه ۱۳۳۱–۱۳۳۰

منوچهر قره‌گزلو ۱۳۳۳–۱۳۳۱

احمد ادب‌خواه ۱۳۳۴–۱۳۳۳

هلاکو رامبد ۱۳۳۵–۱۳۳۴

اسد بهادر ۱۳۳۹–۱۳۳۵

سرتیپ وثیق ۱۳۴۲–۱۳۳۹

سپهبد رحیمی ۱۳۴۴–۱۳۴۲

سرتیپ اسدی ۱۳۴۵–۱۳۴۴

سرهنگ گل تپه ۱۳۴۶–۱۳۴۵

سرهنگ ایروانی ۱۳۴۶–۱۳۴۶

سرتیپ حسینعلی بیات ۱۳۵۰–۱۳۴۶

بیژن جهانبانی ۱۳۵۷–۱۳۵۰

در سال ۱۳۵۷ بعد از بیژن جهانبانی کمیته‌ای به نام کمیته فدراسیون دوچرخه سواری با حضور ۵ عضو (محمد فکری، مرتضی مهاجری، اصغر سمیعی، منوچهر روشن پور و اصغر خدایاری) شکل گرفت. این کمیته تا زمان انتخاب رئیس فدراسیون تصمیم‌گیری می‌کردند.

احمد طلاکش1359–۱۳۵۸

منوچهر روشن‌پور ۱۳۶۳–1359

سید محمد هاشمی ۱۳۶۶–۱۳۶۳

محمد شاه‌حسینی ۱۳۷۰–۱۳۶۶

اصغر ابراهیمی ۱۳۷۴–۱۳۷۰

سید حسین هاشمی ۱۳۸۴–۱۳۷۴

امیررضا واعظی آشتیانی ۱۳۸۴–۱۳۸۸

علی انصاری ۱۳۸۸

علی زنگی‌آبادی از آذر ۱۳۸۸ تا اردیبهشت ۱۳۹۱

خسرو قمری از اردیبهشت ۱۳۹۱ تا آذر ۱۳۹۹

محمود رشیدی از اردیبهشت ۱۴۰۰ تا ۱ مهر ۱۴۰۰

رسول اسدی رییس از تاریخ 20 بهمن 1401 تاکنون