صابر اکبرزاده

رییس هیات دوچرخه سواری استان مازندران

بهروز فرزاد

رییس هیات دوچرخه سواری استان لرستان

فرزاد فرزاد

رییس هیات دوچرخه سواری استان کرمانشاه

فرهاد عصفوری

رییس هیات دوچرخه سواری استان زنجان

میثم قائدی

رییس هیات دوچرخه سواری استان فارس

ایمان دلیل حیرتی

رییس هیات دوچرخه سواری استان گیلان

مجید طهوریان عسگری

رییس هیات دوچرخه سواری استان خراسان رضوی

اسماعیل پناهنده

رییس هیات دوچرخه سواری استان اصفهان

اکبر خلیل آبادی

رییس هیات دوچرخه سواری استان اردبیل

برومند نظری

رییس هیات دوچرخه سواری استان البرز

ابوالفضل مجیدی

رئیس هیات دوچرخه سواری آذربایجان غربی

ناصر هوشیار

رئیس هیات دوچرخه سواری آذربایجان شرقی