یزد

نخبه های دوچرخه سوار را با برگزاری المپیادها شناسایی می کنیم

استان یزد از جمله استان هایی است که با برگزاری المپیاد استعدادیابی ورزشی همواره توانسته دوچرخه سواران مستعد نخبه را شناسایی کند.

فدراسیون باید زیر ساخت مناسبی جهت حضور علاقه مندان این رشته مهیا کند

یکی از بزرگ‌ترین مشکلات دوچرخه‌سواری عدم وجود تیم‌های باشگاهی به معنای واقعی است. در حال حاضر بیشتر دوچرخه سواران در قالب تیم های هیات استان ها در لیگ مسابقه می دهند .