خبرها

گزارش تصویری از بازدید افشین داوری سرپرست فدراسیون از ساختمان در حال احداث فدراسیون ، پیست BMX و پیست سرعت.

گزارش تصویری از بازدید افشین داوری سرپرست فدراسیون از ساختمان در حال احداث فدراسیون ، پیست BMX و پیست سرعت

بدنسازی رکابزنان در کمپ تیم ملی .

بدنسازی رکابزنان در کمپ تیم ملی

اردوی آماده سازی تیم ملی بانوان - قهرمانی آسیا- امارات 2021

اردوی تیم ملی بانوان - قهرمانی آسیا- امارات 2021.

انجام تست PCR در اردوی تیم ملی بانوان برای مسابقات قهرمانی آسیا- امارات 2021

انجام تست PCR در اردوی تیم ملی بانوان برای مسابقات قهرمانی آسیا- امارات 2021.

گزارش تصویری از مراحل احداث پیست پمپ ترک در سومین روز از فصل زمستان 99

گزارش تصویری از مراحل احداث پیست پمپ ترک در سومین روز از فصل زمستان 99.