خبرها

اولین مرحله از لیگ دوچرخه سواری پیست(سرعت۲۰۰متر) گیلان

اولین مرحله از لیگ دوچرخه سواری پیست(سرعت۲۰۰متر) استان گیلان.

اجرای نمای شیشه ای و اتمام سیمانکاری ساختمان جدید فدراسیون دوچرخه سواری + گزارش تصویری

اجرای نمای شیشه ای و اتمام سیمانکاری ساختمان جدید فدراسیون دوچرخه سواری + گزارش تصویری.

مجمع انتخاباتی هیات دوچرخه سواری استان البرز

مجمع انتخاباتی هیات دوچرخه سواری استان البرز.

گزارش تصویری 4+ مسابقات تایم تریل - تبریز - عکاس : ایرج معصومی

گزارش تصویری 4+ مسابقات تایم تریل - تبریز .

گزارش تصویری ۳ + دومین مرحله لیگ برتر دوچرخه سواری استقامت - تبریز - عکاس : ایرج معصومی

گزارش تصویری ۳ + دومین مرحله لیگ برتر دوچرخه سواری استقامت - تبریز.

گزارش تصویری از مجمع انتخاباتی بوشهر

گزارش تصویری از مجمع انتخاباتی بوشهر.

گزارش تصویری ۲ + دومین مرحله لیگ برتر استقامت و تایم تریل - تبریز - عکس: ایرج معصومی

گزارش تصویری ۲ + دومین مرحله لیگ برتر استقامت و تایم تریل - تبریز.عکس:ایرج معصومی

گزارش تصویری ۱ + دومین مرحله لیگ برتر استقامت و تایم تریل - تبریز . عکس:ایرج معصومی

گزارش تصویری ۱ + دومین مرحله لیگ برتر استقامت و تایم تریل - تبریز . عکس:ایرج معصومی

گزارش تصویری 6+ مرحله اول مسابقات پیست بانوان

گزارش تصویری 6+ مرحله اول مسابقات پیست بانوان .

گزارش تصویری ۴ + مرحله اول لیگ دوچرخه سواری پیست بانوان

گزارش تصویری ۴ + مرحله اول لیگ دوچرخه سواری پیست بانوان.

گزارش تصویری ۳ + مرحله اول لیگ دوچرخه سواری پیست بانوان

گزارش تصویری ۳ + مرحله اول لیگ دوچرخه سواری پیست بانوان.

گزارش تصویری ۲ + مرحله اول لیگ دوچرخه سواری پیست بانوان

مرحله اول لیگ دوچرخه سواری پیست بانوان.