خبرها

گزارش تصویری + آسفالت دور مجموعه آزادی ماحصل پیگیری های فدراسیون دوچرخه سواری

اگر از اطراف ورزشگاه آزادی در طول روز عبور کنید، حتما ملی پوشان دوچرخه سواری را می بینید که در آن محدوده همواره در حال تمرین کردن هستند. رکابزنانی که سالیان سال است همواره از خرابی آسفالت دور مجموعه می نالیدند چرا که هر لحظه امکان زمین خوردن آنها وجود داشت. در همین راستا فدراسیون دوچرخه سواری با پیگیری ها و جلسات متعددی با مناف هاشمی معاونت شهرداری تهران و شهردار منطقه 22 انجام داد توانست این معضل را برطرف و در حال حاضر بخشی از آسفالت اطراف آزادی در حال مرمت و آسفالت نو می باشد .

گزارش تصویری از روند احداث ساختمان فدراسیون دوچرخه سواری

گزارش تصویری از روند احداث ساختمان فدراسیون دوچرخه سواری.

گزارش تصویری + برگی از خاطرات تور بین المللی میلاد دو نور استان مرکزی سال ۱۳۸۷

گزارش تصویری + برگی از خاطرات تور بین المللی میلاد دو نور استان مرکزی سال ۱۳۸۷.

گزارش تصویری (5) مرحله اول لیگ دوچرخه سواری - گلپایگان

گزارش تصویری (5) مرحله اول لیگ دوچرخه سواری - گلپایگان.

گزارش تصویری (4) مرحله اول لیگ دوچرخه سواری - گلپایگان

گزارش تصویری (4) مرحله اول لیگ دوچرخه سواری - گلپایگان

گزارش تصویری (3) مرحله اول لیگ دوچرخه سواری - گلپایگان

گزارش تصویری (3) مرحله اول لیگ دوچرخه سواری - گلپایگان

گزارش تصویری (۲) مرحله اول لیگ دوچرخه سواری - گلپایگان

گزارش تصویری (۲) مرحله اول لیگ دوچرخه سواری - گلپایگان .

اولین مرحله لیگ برتر دوچرخه سواری به میزبانی گلپایگان-شهریور 99

اولین مرحله لیگ برتر دوچرخه سواری به میزبانی گلپایگان-شهریور 99 در حال برگزاری است.